logo
 
SOOI "BISER"
SAVEZ ORGANIZACIJA OSOBA SA INVALIDITETOM "BISER"
Ciljevi
Aktivnosti
Članice
Dokumenti
Galerija
Kontakt
 

 

SAVEZ ORGANIZACIJA  OSOBA SA INVALIDITETOM „BISER“   
je dobrovoljna, humanitarna, društvena, vanstranačka, nevladina, multietnička i neprofitna organizacija, sa statusom udruženja građana u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama Republike Srpske,

koja učlanjuje pravna lica:

Humanitarna organizacija “Partner” ,
Udruženje građana za pomoć osobama sa invaliditetom "SVETIONIK",
Udruženje omladine sa invaliditetom "INFOPART",
Udruženje žena sa invaliditetom "INPULS",
Udruženje građana "Edukatovno resursni centar Doboj",
Udruženje građana za pomoć osobama sa invaliditetom "JEDNAKOST"

Savez organizacija osoba sa invaliditetom „Biser“ se registrovao krajem 2007. godine i sačinjavaju ga organizacije koje okupljaju osobe sa invaliditetom različitih invalidnosti. Savez je odraz potrebe da se organizuju usluge za osobe sa invaliditetom u svim mjestima i da se promovišu prava osoba sa invaliditetom i samostalan život.


 
 
 

Copyright© 2008 SOOI "Biser" Sva prava zadržava vlasnik sajta    (e)